• مشهد - كيلومتر 90بزرگراه آسيايي مشهد - قوچان ، شهرک خوشه صنعتی نانو سرام
  • uac@mggroup.ir
  • 051-38434791

شرکت صنایع یافته های سرامیکی پیشرفته

کوردیریت

کوردیریت

کاربرد : چیدمان کوره های تولید چینی مظروف و بهداشتی، دیرگداز های مقاوم به شوک حرارتی، کنترل کننده ضریب انبساط حرارتی بدنه سرامیک، ساخت لانه زنبوری مصرفی در صنایع اتومبیل سازی، ساخت دیرگدازهای خانگی، ساخت ظروف مقاوم به شوک حرارتی، ساگار و صفحات نسوز و ...

 

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مورفولوژی سطح شکست کوردیریت

با عضویت در پایگاه یافته های سرامیکی ، ازآخرین اخبار و نوآوری های سرامیک مطلع خواهید بود!!

کلیک کنید