شرکت صنایع یافته های سرامیکی پیشرفته

شرکت صنایع یافته های سرامیکی پیشرفته با هدف تولید سرامیک های مدرن مورد مصرف در صنایع مختلف ، اعم از صنایع سرامیک ، اتومبیل ، صنایع پتروشیمی ، نفت و گاز در سال 1384 بنیاد گذاشته شد.

بیشتر بخوانید

image

صنعت کاشی و سرامیک

متن آزمایشی شرکت فناوری اطلاعات راهبر در هنگام طراحی وب سایت که بعدا باید توسط کارفرما ارائه یا جایگزین شود

image

صنعت خودرو

متن آزمایشی شرکت فناوری اطلاعات راهبر در هنگام طراحی وب سایت که بعدا باید توسط کارفرما ارائه یا جایگزین شود

image

صنایع پتروشیمی

متن آزمایشی شرکت فناوری اطلاعات راهبر در هنگام طراحی وب سایت که بعدا باید توسط کارفرما ارائه یا جایگزین شود

image

صنعت نفت و گاز

متن آزمایشی شرکت فناوری اطلاعات راهبر در هنگام طراحی وب سایت که بعدا باید توسط کارفرما ارائه یا جایگزین شود

image
گلوله های سرامیکی

طرح تولید گلوله های سرامیکی آلومینیایی

متن آزمایشی شرکت فناوری اطلاعات راهبر در هنگام طراحی وب سایت که بعدا باید توسط کارفرما ارائه یا جایگزین شود

دستگاه های مدرن

بهره مند ی از دستگاه های مدرن در تولید محصولات پایه ای سرامیکی

متن آزمایشی شرکت فناوری اطلاعات راهبر در هنگام طراحی وب سایت که بعدا باید توسط کارفرما ارائه یا جایگزین شود

image
محصولات

محصولات یافته های سرامیکی را بشناسید

دسته بندی محصولات شرکت یافته های سرامیکی را در زیر مشاهده مینمایید. با کلیک بر روی آنها میتوانید محصولات مربوط به آن دسته بندی را به همراه توضیحات مربوطه مشاهده فرمایید.

درباره ما

شرکت صنایع یافته های سرامیکی پیشرفته

شرکت صنایع یافته های سرامیکی پیشرفته با هدف تولید سرامیک های مدرن مورد مصرف در صنایع مختلف ، اعم از صنایع :
1- سرامیک
2- اتومبیل
3- صنایع پتروشیمی
4- نفت و گاز
در سال 1384 بنیاد گذاشته شد.
تولیدات این شرکت با تکیه بر دانش فنی محققان و متخصصان زبده کشور و با استفاده از تجهیزات و مطالعات مهندسی مواد مطابق با دانش روز دنیا ، در فرایند تولید قرار داده شده اند. یافته های سرامیکی پیشرفته با هدف ساخت سرامیک های مهندسی با استفاده از مواداولیه 100% ایرانی پروژه های تحقیقاتی بسیاری را در برنامه های پژوهشی موسسه تحقیقاتی پرطاووس قرار داده است. یکی از این پروژه ها سنتز اکسیدآلومینیوم آلفا با خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب تولید سرامیکهای مهندسی است.