image
درباره ما

شرکت یافته های سرامیکی را بیشتر بشناسید

شرکت صنایع یافته های سرامیکی پیشرفته با هدف تولید سرامیک های مدرن مورد مصرف در صنایع مختلف ، اعم از صنایع :

صنعت سرامیک
صنعت اتومبیل
صنایع پتروشیمی
نفت و گاز

در سال 1384 بنیاد گذاشته شد.
تولیدات این شرکت با تکیه بر دانش فنی محققان و متخصصان زبده کشور و با استفاده از تجهیزات و مطالعات مهندسی مواد مطابق با دانش روز دنیا ، در فرایند تولید قرار داده شده اند. یافته های سرامیکی پیشرفته با هدف ساخت سرامیک های مهندسی با استفاده از مواداولیه 100% ایرانی پروژه های تحقیقاتی بسیاری را در برنامه های پژوهشی موسسه تحقیقاتی پرطاووس قرار داده است. یکی از این پروژه ها سنتز اکسیدآلومینیوم آلفا با خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب تولید سرامیکهای مهندسی است.